Kunyaza video

IMBORO ISIRAMUYE N'IDASIRAMUYE

Komera Damascene, usiramuye n'udasiramuye bose baswera neza iyo bazi
icyo bakora. Ubushakashatsi buvuga ko usiramuye atinda kurangiza kuko
umutwe w'imboro uba wambaye ubusa waragabanyije ubworohe(sensibilité)
kubera guhora yikuba ku myenda, ibi bituma atinda kurangiza bityo
agahaza umugore gusa iyo bikabije ababaza umugore. Imboro idasiramuye
ni karemano kandi iswera neza danger gusa ni iyo gusohora vuba kuko
iryoherwa vuba. Ugomba kwirinda gusohora vuba nkuko tubisobanura mu
gitabo KUNYAZA GUKUNA GUSWERA kiri ku http://www.igituba.org


2009/8/21, Singirankabo J Damasene <damusing12@yahoo.fr>:
> muraho. mporambashimira inama mudahwema kutugira niyo mpamvu numva nahora
> mbasobanuza ibyansobaniye. none se ni irihe tandukaniro hagati y' umuntu
> ukora imibonano mpuzabitsina yarisiramuje n' undi utarisiramuza ? ninde
> urangiza mberekandibiterwa niki, ninde uryoherwa cyane kurusha undi? ninde
> uryohereza umugore cyane kurusha undi.
>
> ikindi kibazo mfite umugabo w'inshuti yanjye umugorewe yambwiye ko
> ntanarimwe aramurangiriza kandi uwo mugabo yanze kujya kwa muganga ngo
> batazamusea kandi yiyubashye cyane mwagira namaki uwo mugabo cyangwa uwo
> mugore. MURAKOZE KANDI Imana ibahe umugisha

KUKI NTINDA GUSHYUKWA

Komera. Abantu ntibateye kimwe niba uri muzima wihangayika
ntawagutumye amaturu. Hari ba mushyukwa ndende babishoboye niba
atariko uteye byikubabaza. Ariko niba utarashaka waba ufite ubwoba
bwihishe bwo gutera inda cyangwa hari aho utiyemera ku bakobwa. Ubundi
ujye wirinda gusohora mbere y'umukobwa kuko ntacyo waba ukimumariye
kuko utinda gushyukwa. Soma igitabo KUNYAZA GUKUNA GUSWERA kiri ku
http://www.igituba.org

on Love

The #magic of first #love is our ignorance that it can never end

Love is the triumph of imagination over intelligence

Lucky is the man who is the first love a woman, but even luckier is
the woman who is the last love of a man