Kunyaza video

KUKI IYO AKANTU KANKOMYE KU AMABYA MBABARA CYANE

Iyo hari ikibaye ku mabya umugabo ahita abyumva vuba kuko mu mabya ariho imyakura myinshi iherera .Imitsi y'amabya itangirira mu kiziba cy'inda hafi y'impyiko.Niyo mpamvu iyo ikintu kigukubise ku mabya wumva ububabare bwinshi mu kiziba cy'inda.Ubwo bubabare buraryana cyane ku buryo umugabo yumva ababaye iyo abonye hari undi mugabo utewe umugeri mu mabya cyangwa akahakubitwa n'ikindi kintu abireba.

No comments: