Kunyaza video

GUSHYUKWA NI IKI(KU BAGABO)

-Gushyukwa ni ukwikomeza kw'imboro guterwa nuko udutsi twayo tuba twuzuyemo amaraso. Gushyukwa bituma imboro iba nini kuruta uko yanganaga itarashyukwa igahagarara yemye.

-Gushyukwa cyangwa umushyukwe bishobora kwirangiza ubwabyo cyangwa ari uko umuntu asohoye-kunyuza imbuto/amasohoro mu kayoboro k'imboro zikamenekera ku munwa wayo.

-Uburyo warangizamo umushyukwe wawe byaterwa nawe. Ku bataramenyereye guswera,umushyukwe ukunze kwirangiza,ariko ku bamenyereye kurangiza umushyukwe ari uko bagombye kurangiza bikunze kubagora keretse basohoye.Ubuze uko ubyifatamo wakwikinisha cyangwa ukihangana,byaterwa n'ibikoroheye.

Ni ryari nshobora gushyukwa?

Umuntu ashobora gushyukwa igihe icyo ari cyo cyose.Umubiri ni ko ukoze.

Gushyukwa bishobora guterwa:

-no kureba amashusho yerekana ibitsina
-kwifuza guhuza igitsina n'undi muntu
-Kugira ibitekerezo byerekeranye n'igitsina
-Gushyukwa bishobora kwizana.Ushobora kubona imboro yawe ireze nta mpamvu utanabiteganyaga rwose uri mu ishuri cyangwa ku kazi.Ni ibisanzwe ni ko umubiri uteye.

Ufite igitekerezo ku gushyukwa wakitugezaho.

1 comment:

toto said...

nitwa theo. gushyukwa mbifata nkaho ari ubuzima, mfite imboro nini ariko numvaga ari yo mpamvu ituma nshyukwa cyane nyamara anaje gusanga byiza cyangwabikazanwa n,ibyo ndimo gutekereza. iyom ufite ibibazo nko kurwara wibagirwa ko binabaho.